PE, IT, RE – czyli przedmioty szkolne in English!

Hello everyone!

school subjectsJutro piątek, pierwszy tydzień szkoły już prawie za nami! Mam nadzieję, że wasz „back to school” a może raczej „back to reality and routine” nie był taki traumatyczny:) Tak jak obiecałam w poprzednim wpisie kontynuujemy temat szkoły i dzisiaj poznamy nazwy różnych przedmiotów. I’m wondering, at school, which subject are/were you good at? Me? Definitely not maths or physics:)

be good at sth- być dobrym z czegoś

be no good at sth- być kiepskim z czegoś

(school) timetable- plan lekcji

subject- przedmiot

maths (mathematics)- matematyka

history- historia

English- język angielski

Polish- język polski

Latin- łacina

PE (Physical Education)- WF- wychowanie fizyczne

IT (Information Technology)- informatyka

ICT (Information and Communications Technology)- informatyka

RE (Religious Education)- religia

science- przyroda

biology- biologia

physics- fizyka

chemistry- chemia

geography- geografia

social studies- WOS- wiedza o społeczeństwie

cultural intelligence- wiedza o kulturze

economics/ business studies- przedsiębiorczość

design technology- technika

music- muzyka

arts/ arts and crafts- plastyka

civil defence- PO- przysposobienie obronne

A na koniec parę sloganów KEEP CALM AND…….- możecie się do jednego z nich zastosować, wedle uznania:)

keep calm- zachowaj spokój

keep calm 1keep calm 2keep calm 3keep calm 5keep calm 7

keep calm 8keep calm 9keep calm 6keep calm 10